MJERNA POSTAJA KAREPOVAC - zadnji nevalidirani podaci

H2S (µg/m3) probni podaci

17.08.2018 16:00
0.38

NH3 (µg/m3) probni podaci

20.08.2018 02:00
1.93

SO2 (µg/m3) probni podaci

17.08.2018 16:00
4.83

NO2 (µg/m3) probni podaci

17.08.2018 16:00
4.37

godišnja izvješća

pravna regulativa

zakoni, pravilnici, uredbe

Zakon o zaštiti zraka

NN 61/17

NN 47/14

NN 130/11

 

Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku

NN 84/17

NN 117/12

 

Pravilnik o praćenju kvalitete zraka

NN 79/17