MJERNA POSTAJA KAREPOVAC - zadnji nevalidirani podaci

H2S (µg/m3) probni podaci

22.04.2018 23:00
0.03

NH3 (µg/m3) probni podaci

20.04.2018 11:00
29.41

SO2 (µg/m3) probni podaci

20.04.2018 11:00
4.10

NO2 (µg/m3) probni podaci

godišnja izvješća

pravna regulativa

zakoni, pravilnici, uredbe

Zakon o zaštiti zraka

NN 61/17

NN 47/14

NN 130/11

 

Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku

NN 84/17

NN 117/12

 

Pravilnik o praćenju kvalitete zraka

NN 79/17