MJERNA POSTAJA KAREPOVAC - zadnji nevalidirani podaci

H2S (µg/m3) probni podaci

19.02.2019 20:00
0.08

NH3 (µg/m3) probni podaci

19.02.2019 20:00
29.57

SO2 (µg/m3) probni podaci

19.02.2019 20:00
0.13

NO2 (µg/m3) probni podaci

19.02.2019 20:00
52.78

godišnja izvješća

pravna regulativa

zakoni, pravilnici, uredbe

Zakon o zaštiti zraka

NN 61/17

NN 47/14

NN 130/11

 

Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku

NN 84/17

NN 117/12

 

Pravilnik o praćenju kvalitete zraka

NN 79/17