MJERNA POSTAJA KAREPOVAC - zadnji nevalidirani podaci

H2S (µg/m3) probni podaci

19.07.2024 23:00
1.69

NH3 (µg/m3) probni podaci

19.07.2024 23:00
6.19

SO2 (µg/m3) probni podaci

24.06.2024 07:00
0.00

NO2 (µg/m3) probni podaci

04.07.2024 14:00
0.00

Izmjerene dnevne vrijednosti lebdećih čestica PM10

Lebdeće čestice PM10 određene su referentnom metodom, koju propisuje Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (NN 72/20) Prilog 7. Metode mjerenja i modeliranja Dio 1. Metode mjerenja za praćenje kvalitete zraka Tablica A.

 

Onečišćujuća tvar Princip mjerne / analitičke metode Metoda mjerenja
PM10 gravimetrija HRN EN 12341– Standardna gravimetrijska mjerna metoda za određivanje masenih koncentracija PM10 i PM2,5 frakcija lebdećih čestica (EN 12341)

Granične vrijednosti (GV) količine lebdećih čestica PM10 propisane su Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 77/20) Prilogu 1.Tablica A.

Onečišćujuća tvar Vrijeme usrednjavanja Granična vrijednost (GV) Učestalost dopuštenih prekoračenja
PM10 24 sata 50 µg/m3 GV ne smije biti prekoračena više od 35 puta tijekom kalendarske godine
Kalendarska godina 40 µg/m3 -

Izmjerene dnevne vrijednosti lebdećih čestica PM10 mogu se pogledati OVDJE:

 

 

GODINA 2024:

za period 1.1.2024. do 15.04.2024.

 

GODINA 2023:

za period 1.1.2023. do 31.12.2023.

za period 1.1.2023. do 15.09.2023.

za period 1.1.2023. do 30.06.2023.

za period 1.1.2023. do 31.03.2023.

 

GODINA 2022:

za period 1.1.2022. do 31.12.2022.

za period 1.1.2022. do 20.09.2022.

za period 1.1.2022. do 15.06.2022.

za period 1.1.2022. do 15.04.2022.

 

GODINA 2021:

za period 1.1.2021. do 31.12.2021.

za period 1.1.2021. do 20.09.2021.

za period 1.1.2021. do 30.06.2021.

za period 1.1.2021. do 31.03.2021.

 

GODINA 2020:

za period 1.1.2020. do 31.12.2020.

za period 1.1.2020. do 22.9.2020.

za period 1.1.2020. do 15.6.2020.

za period 1.1.2020. do 13.3.2020.

 

GODINA 2019:

za period 1.1.2019. do 31.12.2019.

za period 1.1.2019. do 26.9.2019.

za period 1.1.2019. do 15.7.2019.

za period 1.1.2019. do 15.5.2019.

za period 1.1.2019. do 14.3.2019.

 

GODINA 2018:

za period 1.11.2017. do 31.1.2018.

za period 1.2.2018. do 15.2.2018.

za period 1.1.2018. do 15.3.2018.

za period 16.03.2018. do 22.04.2018.

za period 23.04.2018. do 13.05.2018.

za period 14.05.2018. do 20.06.2018.

za period siječanj-srpanj 2018.

za period 1.1.2018. do 1.9.2018.

za period 1.9.2018. do 1.11.2018.

za period 1.1.2018. do 31.12.2018.

 

GODINA 2017:

za mjesece siječanj - veljača 2017. godine

za mjesece siječanj - srpanj 2017. godine

za mjesece siječanj - rujan 2017. godine

za mjesece siječanj - studeni 2017. godine

za mjesece siječanj - prosinac 2017. godine

za mjesece siječanj - prosinac 2017. godine - 2. dio

za mjesece siječanj - prosinac 2017. godine - konačno

 

GODINA 2016:

za mjesece siječanj - travanj 2016. godine

za mjesece siječanj - svibanj 2016. godine

za mjesece siječanj - lipanj 2016. godine

za mjesece siječanj - srpanj 2016. godine

za mjesece siječanj - kolovoz 2016. godine

za mjesece siječanj - rujan 2016. godine

za mjesece siječanj - listopad 2016. godine

za mjesece siječanj - studeni 2016. godine