MJERNA POSTAJA KAREPOVAC - zadnji nevalidirani podaci

H2S (µg/m3) probni podaci

19.07.2024 22:00
1.66

NH3 (µg/m3) probni podaci

19.07.2024 22:00
5.68

SO2 (µg/m3) probni podaci

24.06.2024 07:00
0.00

NO2 (µg/m3) probni podaci

04.07.2024 14:00
0.00

Molimo unesite e-mail adresu povezanu s vašim korisničkim računom. Vaše korisničko ime biti će poslano na e-mail adresu koju imamo zabilježenu.