zadnji nevalidirani podaci

mjerna postaja Karepovac

H2S (µg/m3) probni podaci

19.01.2018 01:00
0.07

NH3 (µg/m3) probni podaci

19.01.2018 01:00
9.59

SO2 (µg/m3) probni podaci

19.01.2018 01:00
0.96

NO2 (µg/m3) probni podaci

19.01.2018 01:00
2.91

 

mjerna postaja Karepovac

godišnja izvješća

pravna regulativa

prijava