Nevalidirani podaci satnih vrijednosti NH3 (μg/m3)